1% dla Michała

Idź do spisu treści

Menu główne

Leczenie i rehabilitacjaLeczenie i rehabilitacja to nieodłączne czynności mojego dnia codziennego.

To aby utrzymać mój stan zdrowia w obecnej, mimo wszystko zadowalającej formie, wymaga ode mnie i od osób, które w leczeniu i rehabilitacji mnie wspomagają, wiele wysiłku i pracy.

Cała ta praca i poświęcenie przekłada się na stopniowe sukcesy jakimi są małe, ale systematyczne kroki, które zmierzają ku temu, aby stan mojego zdrowia stopniowo się polepszał.

W walce tej potrzebna jest broń w postaci środków finansowych, które są gwarantem tego, że leczenie i rehabilitacja, która została do tej pory wypracowana, nie pójdzie na marne.

Gdy ma się uszkodzony rdzeń kręgowy, sukcesy w rehabilitacji wypracowuje się długimi miesiącami.
Bardzo ciężko się do nich dochodzi, lecz są one osiągalne, jeśli się prowadzi intensywną, i co najważniejsze, stałą rehabilitację.

Leczenie zachowawcze, rehabilitacja, ludzie, którzy w niej pomagają, sprzęt bez którego nie byłaby ona możliwa, dojazdy na badania i ćwiczenia, czas osób trzecich, i wszystkie inne potrzebne rzeczy - to wszystko zależne jest od tego, czy posiada się na to pieniądze.

1% podatku jest szansą na pozyskanie środków finansowych na to, aby w czasie późniejszym, Fundacja mogła refundować koszty poniesione podczas leczenia i rehabilitacji.

Serdecznie Państwa proszę o pamięć o mojej osobie podczas tegorocznego rozliczania PIT-ów.
Jest to moją szansą na to, aby wypracowany ogromny postęp w stanie mojego zdrowia, nie uległ gwałtownemu pogorszeniu, lecz tak jak dotychczas - uparcie brnął ku lepszemu.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego